19 decembrie 2006

Preluare NewsIn

POLITIC
Iliescu combătea, în 1968, studenţii care au colindat de Crăciun
19 decembrie 2006 16:08:52

Ion Iliescu convoacă o şedinţă a CC al UTC în a doua zi de Crăciun a lui 1968, în care este deranjat de lipsa de combativitate a ideologilor UTC, care au permis, după cum arată revista 22 în ediţia de miercuri, ca studenţii să organizeze colinde şi să meargă la biserică.

Revista 22 a publicat, în numărul din 19 decembrie, un document de la o şedinţă convocată de Ion Iliescu la CC al UTC pe vremea când era lider al tineretului comunist, în care reproşează militanţilor din organizaţie faptul că nu i-au îndoctrinat pe studenţi îndeajuns încât să nu fie dispuşi să meargă cu colindul. Din câte reiese din documentul publicat de Revista 22, este vorba despre un grup de studenţi - băieţi - care, în ziua de Crăciun, se duc la colegele lor la cămin să le colinde. Apoi, se pare că oamenii se iau cu băutura şi fac zgomot - care, pentru Iliescu şi activul UTC - seamănă cu "acte huliganice şi anarhice". Chestiunea are loc şi în iarna lui 1968, când avusese loc înăbuşirea de către URSS şi ţările satelite - mai puţin România - manifestaţiilor organizate de societatea civilă din Cehoslovacia. Iliescu nu face referire la evenimente, dar se plânge că tinerii care vin la Bucureşti la studii nu au pregătire ideologică - adică merg la piese de teatru fără spirit militant, se căsătoresc şi îşi botează copiii la biserică şi chiar "stau în fumăraie". Vorbim de Ion Iliescu din urmă cu 38 de ani, azi preşedinte de onoare PSD.

Prezentăm integral textul documentului publicat de revista 22:

Ion Iliescu:"Am convocat această şedinţă scurtă de lucru pentru a prezenta câteva chestiuni în faţa biroului. Ştiţi că ieri noaptea a avut loc o manifestare huliganică la care au luat parte câteva sute de studenţi. Lucrurile acum se discută cu masa studenţilor, se lămuresc problemele, însă în legătură cu manifestarea s-au desprins câteva concluzii pentru munca în rândul studenţilor. S-a dovedit slăbiciunea organizaţiei noastre cu ei, lipsa de combativitate, de fermitate politică a organizaţiei UTC, a cadrelor de UTC. S-a pornit de la un aşa-zis colind al studenţilor la fetele de la Grozăveşti. A pornit de la o manifestare considerată cu multă uşurinţă, de la clubul studenţilor de la politehnică, „303“. Au fost şi studenţi de la universitate. Au mers către Grozăveşti; pe parcurs s-au mai adunat şi alţi tipi mai puţin treji şi acţiunea a luat un caracter huliganic în faţa căminului fetelor. Până aici lucrurile ar fi rămas o golănie studenţească, dar în continuare s-au raliat şi au luat conducerea manifestării o serie de elemente păcătoase, care au devenit dirijorii manifestării. Cea care a condus era o tipă care a terminat jurnalistica, este acum undeva încadrată la Ploieşti, e un fel de studentă la fără frecvenţă, la teatru la Secţia de teatrologie, umblă în grup cu nişte tipi din rândul tinerilor scriitori şi este cunoscută ca o femeie de moravuri uşoare, a fost măritată, e divorţată acum. A pătruns şi la adunarea generală a scriitorilor nu se ştie cum şi a provocat scandal şi acolo. Această femeie a preluat conducerea grupului de studenţi care a plecat de la Grozăveşti şi s-au înmulţit pe parcurs; au venit la Căminul 6 martie după 1 noaptea, au făcut scandal cu trompeta, cu hârtii aprinse şi apoi au parcurs tot centrul oraşului de la orele 2 la 5 dimineaţa, prin Piaţa Romană, gara de nord. Apoi au intervenit şi unele organe, activişti de partid, care au încercat să stăvilească această acţiune, nu au reuşit. Studenţii în loc să-i sprijine, s-au solidarizat cu ceilalţi. E adevărat că au fost şi unii care s-au retras, însă chestiunea a căpătat o desfăşurare spontană, în toiul nopţii. Apoi au mai apărut şi beţivani din restaurante. Cei care conduceau au încercat să-i ducă şi la ambasada americană, dar au fost opriţi şi atunci cetăţeanca a început să strige „Libertate, libertate pentru studenţi“. În momentul în care s-a reuşit să se evite îndrumarea coloanei spre ambasadă, a devenit ceva mai nervoasă şi a început să incite studenţii împotriva activiştilor, să spună că aceştia sunt de la poliţie, ca să-i bată. Un student de la fizică, care a sărit în apărarea ei, l-a lovit pe un activist de partid şi a incitat studenţii. Au fost o serie de elemente păcătoase care au dirijat, nu toţi au avut intenţia să degenereze colindul în o asemenea manifestare, dar cei mai mulţi au urmat coloana, ca o impunere de curent spontan. Este un fapt că nu au manifestat poziţie împotriva lor, împotriva celor care au dirijat şi au produs dezordine. Au oprit troleibuzele, autobuzele, au aruncat cu hârtii aprinse pe autobuze, pe lângă universitate au scos coşurile de gunoi şi le-au pus pe linia tramvaiului. Conducerea de partid a apreciat că este o manifestare huliganică, anarhică.

"Organizarea colindelor, lipsă de formaţie ideologică a studenţilor"

Vreo trei dintre aceştia au fost arestaţi şi de dimineaţă am organizat analize cu activul de partid din institutele de învăţământ superior şi cu studenţii. Se trag concluzii politice şi manifestarea în sine reprezintă gravitatea ei, dar mai ales uşurinţa cu care studenţii se lasă antrenaţi de nişte persoane necunoscute la manifestări de acest gen şi nu s-au găsit oameni să riposteze aici. Mai ales când au venit elementele turbulente, studenţii, cadrele de la municipiul UTC trebuiau să ia poziţie. Studenţii când mergeau pe lângă cămine strigau – veniţi cu noi şi aceştia îi urmau ca oile. Au fost la unele cămine uşile încuiate şi au făcut scandal de ce nu sunt deschise pentru că ei vor să iasă. Aceasta este o dovadă de lipsă de maturitate, a discernământului din partea noastră şi conducerea de partid a stabilit că sunt slăbiciuni în raport cu combativitatea politică, în munca de instruire ideologico-politică pentru a nu face posibile asemenea lucruri. Cultivăm un spirit în care să nu-şi găsească loc asemenea chestiuni. Cu organizarea colindelor, este lipsă de înţelegere, de formaţie ideologică a studenţilor. Cultivăm tradiţii ale poporului, dar de ce în ajunul crăciunului? Cât ar zice că i-am dat condiţie laică, cu urări studenţeşti, ea rămâne totuşi manifestare desfăşurată în cadrul sărbătorilor religioase de către nişte oameni, intelectuali, cu anumite pretenţii, formaţie, instrucţie. Noi vrem să înlăturăm anumite reminiscenţe în manifestarea oamenilor şi studenţii devin promotori ale lor. Este şi slăbiciunea noastră că anul acesta nu am întreprins nişte măsuri concrete pentru această perioadă şi am lăsat lucrurile să se desfăşoare aşa. Există şi experienţa anilor trecuţi. Noi trebuie, tovarăşi, să ne gândim la această acţiune şi să reflectăm asupra concluziilor şi măsurilor şpeţ care să le luăm pentru întărirea muncii politice a studenţilor. A slăbit preocuparea pentru problemele de fond ale activităţii noastre şi din această cauză se plăteşte în căutarea de forme în sine şi nu mai există preocuparea pentru conţinutul activităţii, independent de forma folosită.

Iliescu, deranjat de fumăraie şi de piesele sumbre ale studenţilor

La Casa de cultură a studenţilor am fost şi am văzut un program artistic. Fireşte că aici sunt lucruri interesante şi este de apreciat şi felul cum participă studenţii la manifestările teatrului din pod, teatrului de cafenea, ansamblului folcloric. Am participat la două manifestări, una - o piesă de Kafca (sic!), care este un fel de protest împotriva metodelor antiumaniste, undeva împotriva fascismului, într-o atmosferă sumbră, cu spectrul morţii. Sus, la teatrul din pod – condiţia valorificării folclorului, un program cu nuanţă folclorică, bazat pe dansuri vechi ţărăneşti, din Oaş, cu bocetul ţărănesc, nuanţa aceasta de moarte, o atmosferă greoaie. După ce am ieşit de la aceste manifestări, am ieşit cu o atmosferă apăsătoare. Pe această linie merg ei, spre modernism. Nu spun să nu se facă astfel de acţiuni, este bine realizat acest lucru de studenţi, cu entuziasm, dar dacă luăm o unitate de idei, capătă o anumită trăsătură anormală. Directorul spunea că ansamblul „Doina“ are un program vesel, de asemenea şi teatrul din pod şi teatrul de cafenea, pe ansamblu. Nu există atenţia şi grija faţă de promovarea unui spirit militant şi în general. Ceea ce se face acolo se face pe gustul unei anumite categorii presupuse „selectă“, care vine şi stă în fumăraie. La nivelul organizaţiilor UTC a slăbit această muncă permanentă cu masa de studenţi pentru menţinerea unui spirit activ, militant, şi va trebui să gândim foarte serios la măsurile şpeţ care să le luăm aici. În toată perioada sărbătorilor de iarnă să manifestăm mai multă atenţie, privitor şi la revelioanele care se vor desfăşura. Să nu mai apară ieşiri dezordonate, anarhice, pentru că asemenea chestiuni nu numai că nu ne slujesc, dar au consecinţe politice, cu totul dăunătoare. Trebuie tratat cu multă atenţie.

"Studenţii manifestă uşurinţă, se distrează"

Ieri am participat la o şedinţă la studenţi şi am văzut că aceştia manifestă uşurinţă, că s-au distrat. La centrul universitar s-a spus rectorilor să se prezinte lucrurile aşa cum s-au prezentat, cum s-au petrecut, deschis în faţa studenţilor, privitor la caracterul avut şi la implicaţiile politice. Lucrurile se cam diluau pe măsură ce coborau jos, la universităţi mai slabe, la activul pe facultăţi decanul mai îmbracă în nişte formule generale etc. Spuneau, nu este bine, de ce să dramatizăm lucrurile. Faţă de faptele concrete care s-au petrecut am făcut apel la maturitatea lor politică de a judeca cum trebuie lucrurile. După adunarea la care am participat, au mai rămas în sală 30 de studenţi, şi am mai discutat o oră cu ei. Ei s-au desolidarizat de ceilalţi, s-au interesat dacă şi de la ei au fost, să-i pună la punct, eu le-am spus să-i ia la ochi. Nu trebuie să vină cineva să vă prelucreze, anumite elemente străine. La conducerea de partid s-au discutat mai multe aspecte cu diverse domenii ale muncii noastre şi s-au făcut critici la adresa presei noastre de tineret, care manifestă în ultima vreme slăbiciuni din punct de vedere al orientării politice şi se apreciază că în ciuda repetatelor critici făcute de conducerea de partid, nu am reuşit să impunem echilibrul necesar presei, combativitatea necesară, să fie instruiţi activ în munca noastră, pentru orientarea activităţii politico-ideologice a organizaţiei de tineret. (...)Să luăm măsuri mai ferme pentru ţinuta generală a tinerilor, împotriva cazurilor de beţii, de tineri care îşi pierd vremea prin cârciumi într-o atmosferă morbidă, nesănătoasă.În presă mai incisiv să abordăm aceste probleme.

"Se căsătoresc la biserică şi organizaţia nu ia atitudine"

Şi în legătură cu practicile faţă de care s-a slăbit incisivitatea, combaterea unor practici mistice; studenţii merg şi se căsătoresc la biserică şi organizaţia nu ia atitudine, îşi botează copilul la popă. Faţă de asemenea fenomene am slăbit combativitatea. Este o slabă înţelegere faţă de asemenea chestiuni. Nu este o poziţie clară faţă de religie şi faţă de biserică. Am irita nişte stări de spirit. Să manifestăm grija şi atenţia necesară, prudenţa necesară. Este celălalt aspect al poziţiei noastre ca organizaţie politică, militantă care la rândul nostru să promovăm activ poziţia noastră ideologică. Dar ai noştri nici măcar nu fac observaţii că se duc la popă. De aici şi chestiunea cu colindele. Aceasta este o lipsă de discernământ între tradiţiile de cultură ale poporului şi asemenea chestiuni care capătă şi în domeniul în care va trebui să reluăm nişte lucruri chiar şi la sate, anumită interpretare. Brigăzile ştiinţifice împreună cu aşezămintele culturale în perioada de iarnă să facă unele acţiuni pe această temă, şi în presă să alimentăm cu asemenea chestiuni. Organizaţiile noastre trebuie să contracareze unele manifestări, ca să fie instrumentul luptei ideologice. (...)", se mai arată în documentul publicat în ediţia de marţi a revistei 22.


Editor Adelina Radulescu

Niciun comentariu:

 
hares-thief