20 decembrie 2006

O vorba mare!

"Romania e o tara de cacat. De aceea trebuie sa profitam de ea!"....
Mare, dom'le! Mare!

19 decembrie 2006

Preluare NewsIn

POLITIC
Iliescu combătea, în 1968, studenţii care au colindat de Crăciun
19 decembrie 2006 16:08:52

Ion Iliescu convoacă o şedinţă a CC al UTC în a doua zi de Crăciun a lui 1968, în care este deranjat de lipsa de combativitate a ideologilor UTC, care au permis, după cum arată revista 22 în ediţia de miercuri, ca studenţii să organizeze colinde şi să meargă la biserică.

Revista 22 a publicat, în numărul din 19 decembrie, un document de la o şedinţă convocată de Ion Iliescu la CC al UTC pe vremea când era lider al tineretului comunist, în care reproşează militanţilor din organizaţie faptul că nu i-au îndoctrinat pe studenţi îndeajuns încât să nu fie dispuşi să meargă cu colindul. Din câte reiese din documentul publicat de Revista 22, este vorba despre un grup de studenţi - băieţi - care, în ziua de Crăciun, se duc la colegele lor la cămin să le colinde. Apoi, se pare că oamenii se iau cu băutura şi fac zgomot - care, pentru Iliescu şi activul UTC - seamănă cu "acte huliganice şi anarhice". Chestiunea are loc şi în iarna lui 1968, când avusese loc înăbuşirea de către URSS şi ţările satelite - mai puţin România - manifestaţiilor organizate de societatea civilă din Cehoslovacia. Iliescu nu face referire la evenimente, dar se plânge că tinerii care vin la Bucureşti la studii nu au pregătire ideologică - adică merg la piese de teatru fără spirit militant, se căsătoresc şi îşi botează copiii la biserică şi chiar "stau în fumăraie". Vorbim de Ion Iliescu din urmă cu 38 de ani, azi preşedinte de onoare PSD.

Prezentăm integral textul documentului publicat de revista 22:

Ion Iliescu:"Am convocat această şedinţă scurtă de lucru pentru a prezenta câteva chestiuni în faţa biroului. Ştiţi că ieri noaptea a avut loc o manifestare huliganică la care au luat parte câteva sute de studenţi. Lucrurile acum se discută cu masa studenţilor, se lămuresc problemele, însă în legătură cu manifestarea s-au desprins câteva concluzii pentru munca în rândul studenţilor. S-a dovedit slăbiciunea organizaţiei noastre cu ei, lipsa de combativitate, de fermitate politică a organizaţiei UTC, a cadrelor de UTC. S-a pornit de la un aşa-zis colind al studenţilor la fetele de la Grozăveşti. A pornit de la o manifestare considerată cu multă uşurinţă, de la clubul studenţilor de la politehnică, „303“. Au fost şi studenţi de la universitate. Au mers către Grozăveşti; pe parcurs s-au mai adunat şi alţi tipi mai puţin treji şi acţiunea a luat un caracter huliganic în faţa căminului fetelor. Până aici lucrurile ar fi rămas o golănie studenţească, dar în continuare s-au raliat şi au luat conducerea manifestării o serie de elemente păcătoase, care au devenit dirijorii manifestării. Cea care a condus era o tipă care a terminat jurnalistica, este acum undeva încadrată la Ploieşti, e un fel de studentă la fără frecvenţă, la teatru la Secţia de teatrologie, umblă în grup cu nişte tipi din rândul tinerilor scriitori şi este cunoscută ca o femeie de moravuri uşoare, a fost măritată, e divorţată acum. A pătruns şi la adunarea generală a scriitorilor nu se ştie cum şi a provocat scandal şi acolo. Această femeie a preluat conducerea grupului de studenţi care a plecat de la Grozăveşti şi s-au înmulţit pe parcurs; au venit la Căminul 6 martie după 1 noaptea, au făcut scandal cu trompeta, cu hârtii aprinse şi apoi au parcurs tot centrul oraşului de la orele 2 la 5 dimineaţa, prin Piaţa Romană, gara de nord. Apoi au intervenit şi unele organe, activişti de partid, care au încercat să stăvilească această acţiune, nu au reuşit. Studenţii în loc să-i sprijine, s-au solidarizat cu ceilalţi. E adevărat că au fost şi unii care s-au retras, însă chestiunea a căpătat o desfăşurare spontană, în toiul nopţii. Apoi au mai apărut şi beţivani din restaurante. Cei care conduceau au încercat să-i ducă şi la ambasada americană, dar au fost opriţi şi atunci cetăţeanca a început să strige „Libertate, libertate pentru studenţi“. În momentul în care s-a reuşit să se evite îndrumarea coloanei spre ambasadă, a devenit ceva mai nervoasă şi a început să incite studenţii împotriva activiştilor, să spună că aceştia sunt de la poliţie, ca să-i bată. Un student de la fizică, care a sărit în apărarea ei, l-a lovit pe un activist de partid şi a incitat studenţii. Au fost o serie de elemente păcătoase care au dirijat, nu toţi au avut intenţia să degenereze colindul în o asemenea manifestare, dar cei mai mulţi au urmat coloana, ca o impunere de curent spontan. Este un fapt că nu au manifestat poziţie împotriva lor, împotriva celor care au dirijat şi au produs dezordine. Au oprit troleibuzele, autobuzele, au aruncat cu hârtii aprinse pe autobuze, pe lângă universitate au scos coşurile de gunoi şi le-au pus pe linia tramvaiului. Conducerea de partid a apreciat că este o manifestare huliganică, anarhică.

"Organizarea colindelor, lipsă de formaţie ideologică a studenţilor"

Vreo trei dintre aceştia au fost arestaţi şi de dimineaţă am organizat analize cu activul de partid din institutele de învăţământ superior şi cu studenţii. Se trag concluzii politice şi manifestarea în sine reprezintă gravitatea ei, dar mai ales uşurinţa cu care studenţii se lasă antrenaţi de nişte persoane necunoscute la manifestări de acest gen şi nu s-au găsit oameni să riposteze aici. Mai ales când au venit elementele turbulente, studenţii, cadrele de la municipiul UTC trebuiau să ia poziţie. Studenţii când mergeau pe lângă cămine strigau – veniţi cu noi şi aceştia îi urmau ca oile. Au fost la unele cămine uşile încuiate şi au făcut scandal de ce nu sunt deschise pentru că ei vor să iasă. Aceasta este o dovadă de lipsă de maturitate, a discernământului din partea noastră şi conducerea de partid a stabilit că sunt slăbiciuni în raport cu combativitatea politică, în munca de instruire ideologico-politică pentru a nu face posibile asemenea lucruri. Cultivăm un spirit în care să nu-şi găsească loc asemenea chestiuni. Cu organizarea colindelor, este lipsă de înţelegere, de formaţie ideologică a studenţilor. Cultivăm tradiţii ale poporului, dar de ce în ajunul crăciunului? Cât ar zice că i-am dat condiţie laică, cu urări studenţeşti, ea rămâne totuşi manifestare desfăşurată în cadrul sărbătorilor religioase de către nişte oameni, intelectuali, cu anumite pretenţii, formaţie, instrucţie. Noi vrem să înlăturăm anumite reminiscenţe în manifestarea oamenilor şi studenţii devin promotori ale lor. Este şi slăbiciunea noastră că anul acesta nu am întreprins nişte măsuri concrete pentru această perioadă şi am lăsat lucrurile să se desfăşoare aşa. Există şi experienţa anilor trecuţi. Noi trebuie, tovarăşi, să ne gândim la această acţiune şi să reflectăm asupra concluziilor şi măsurilor şpeţ care să le luăm pentru întărirea muncii politice a studenţilor. A slăbit preocuparea pentru problemele de fond ale activităţii noastre şi din această cauză se plăteşte în căutarea de forme în sine şi nu mai există preocuparea pentru conţinutul activităţii, independent de forma folosită.

Iliescu, deranjat de fumăraie şi de piesele sumbre ale studenţilor

La Casa de cultură a studenţilor am fost şi am văzut un program artistic. Fireşte că aici sunt lucruri interesante şi este de apreciat şi felul cum participă studenţii la manifestările teatrului din pod, teatrului de cafenea, ansamblului folcloric. Am participat la două manifestări, una - o piesă de Kafca (sic!), care este un fel de protest împotriva metodelor antiumaniste, undeva împotriva fascismului, într-o atmosferă sumbră, cu spectrul morţii. Sus, la teatrul din pod – condiţia valorificării folclorului, un program cu nuanţă folclorică, bazat pe dansuri vechi ţărăneşti, din Oaş, cu bocetul ţărănesc, nuanţa aceasta de moarte, o atmosferă greoaie. După ce am ieşit de la aceste manifestări, am ieşit cu o atmosferă apăsătoare. Pe această linie merg ei, spre modernism. Nu spun să nu se facă astfel de acţiuni, este bine realizat acest lucru de studenţi, cu entuziasm, dar dacă luăm o unitate de idei, capătă o anumită trăsătură anormală. Directorul spunea că ansamblul „Doina“ are un program vesel, de asemenea şi teatrul din pod şi teatrul de cafenea, pe ansamblu. Nu există atenţia şi grija faţă de promovarea unui spirit militant şi în general. Ceea ce se face acolo se face pe gustul unei anumite categorii presupuse „selectă“, care vine şi stă în fumăraie. La nivelul organizaţiilor UTC a slăbit această muncă permanentă cu masa de studenţi pentru menţinerea unui spirit activ, militant, şi va trebui să gândim foarte serios la măsurile şpeţ care să le luăm aici. În toată perioada sărbătorilor de iarnă să manifestăm mai multă atenţie, privitor şi la revelioanele care se vor desfăşura. Să nu mai apară ieşiri dezordonate, anarhice, pentru că asemenea chestiuni nu numai că nu ne slujesc, dar au consecinţe politice, cu totul dăunătoare. Trebuie tratat cu multă atenţie.

"Studenţii manifestă uşurinţă, se distrează"

Ieri am participat la o şedinţă la studenţi şi am văzut că aceştia manifestă uşurinţă, că s-au distrat. La centrul universitar s-a spus rectorilor să se prezinte lucrurile aşa cum s-au prezentat, cum s-au petrecut, deschis în faţa studenţilor, privitor la caracterul avut şi la implicaţiile politice. Lucrurile se cam diluau pe măsură ce coborau jos, la universităţi mai slabe, la activul pe facultăţi decanul mai îmbracă în nişte formule generale etc. Spuneau, nu este bine, de ce să dramatizăm lucrurile. Faţă de faptele concrete care s-au petrecut am făcut apel la maturitatea lor politică de a judeca cum trebuie lucrurile. După adunarea la care am participat, au mai rămas în sală 30 de studenţi, şi am mai discutat o oră cu ei. Ei s-au desolidarizat de ceilalţi, s-au interesat dacă şi de la ei au fost, să-i pună la punct, eu le-am spus să-i ia la ochi. Nu trebuie să vină cineva să vă prelucreze, anumite elemente străine. La conducerea de partid s-au discutat mai multe aspecte cu diverse domenii ale muncii noastre şi s-au făcut critici la adresa presei noastre de tineret, care manifestă în ultima vreme slăbiciuni din punct de vedere al orientării politice şi se apreciază că în ciuda repetatelor critici făcute de conducerea de partid, nu am reuşit să impunem echilibrul necesar presei, combativitatea necesară, să fie instruiţi activ în munca noastră, pentru orientarea activităţii politico-ideologice a organizaţiei de tineret. (...)Să luăm măsuri mai ferme pentru ţinuta generală a tinerilor, împotriva cazurilor de beţii, de tineri care îşi pierd vremea prin cârciumi într-o atmosferă morbidă, nesănătoasă.În presă mai incisiv să abordăm aceste probleme.

"Se căsătoresc la biserică şi organizaţia nu ia atitudine"

Şi în legătură cu practicile faţă de care s-a slăbit incisivitatea, combaterea unor practici mistice; studenţii merg şi se căsătoresc la biserică şi organizaţia nu ia atitudine, îşi botează copilul la popă. Faţă de asemenea fenomene am slăbit combativitatea. Este o slabă înţelegere faţă de asemenea chestiuni. Nu este o poziţie clară faţă de religie şi faţă de biserică. Am irita nişte stări de spirit. Să manifestăm grija şi atenţia necesară, prudenţa necesară. Este celălalt aspect al poziţiei noastre ca organizaţie politică, militantă care la rândul nostru să promovăm activ poziţia noastră ideologică. Dar ai noştri nici măcar nu fac observaţii că se duc la popă. De aici şi chestiunea cu colindele. Aceasta este o lipsă de discernământ între tradiţiile de cultură ale poporului şi asemenea chestiuni care capătă şi în domeniul în care va trebui să reluăm nişte lucruri chiar şi la sate, anumită interpretare. Brigăzile ştiinţifice împreună cu aşezămintele culturale în perioada de iarnă să facă unele acţiuni pe această temă, şi în presă să alimentăm cu asemenea chestiuni. Organizaţiile noastre trebuie să contracareze unele manifestări, ca să fie instrumentul luptei ideologice. (...)", se mai arată în documentul publicat în ediţia de marţi a revistei 22.


Editor Adelina Radulescu

Condamnarea comunismului

M-am uitat aseara la circoteca facuta de Vadim prin Parlament cu ocazia declaratiei facute de Presedintele Basescu...
Bai frate! Ce puii mei il tot cauta in coarne presa asta pe Vadim? Chiar nu mai expira odata individul asta insipid? Odata chiar reusea sa descreteasca fruntile dar in ultima vreme a luat-o rau de tot pe aratura isteriei!

Imi este scarba de el, de Parlament, de tara asta de cacat, de toti cei care au indurat basina asta numita "comunism" fara sa indrazenasca sa carteasca, de cei care au purtat epoleti pe care i-au inlocuit acuma cu certificate de revolutionari!
Imi este scarba de voi cei care nu votati, de voi cei care maraiti ca pe vremea comunistilor era mai bine dupa care va retrageti la hogeac sa va uitati la televizor sa vedeti ce mai face Jose si Fernanda sau cine mai stie cine!

Bai, io nu vreau sa ma car in Congo! Dar, din partea mea, va puteti muta acolo linistiti pentru ca, va promit, o sa am grija de lucruile voastre!

Nu vreau ca fiica mea sa creasca inconjurata de imbecili ca voi, sa fie nevoita sa voteze magari si nesimtiti care ajung la putere si se umfla ca niste porci!
Cat despre teoria lui Iliescu, cum ca acest raport este un atac special indreptat impotriva lui... Acelasi lucru il spun si celor de teapa lui Vadim:
Fratilor, pardon, animalelor, sunteti in acel raport ca niste jigodii care ati slugarit comunismul si l-ati ajutat sa se simta iubit!
Nimeni nu v-a obligat dupa Revolutie sa spalati putina sau sa va retrageti discret din viata publica! Ba chiar Liiceanu v-a facut un apel la asa ceva! Nu, ati preferat sa imbacsiti mintile altora, sa va bateti pe ciolane, sa va faceti cat mai vizibili! Pai e normal ca acuma, un astfel de raport sa va arate cu degetul! De fapt, acest raport nu face decat sa adune la un loc toate informatiile deja aparute prin presa, doar ca acum ele sunt la indemana presedintelui tarii, care le-a dat un caracter oficial! De asta va e frica, jigodiilor! Ca deja sunteti pe firmament cu tinicheaua la modul oficial, nu numai in gura presei!
Trecutul vostru este cel care va condamna acum si va murdareste!
Dintre toate umbrele trecutului, singur, Postelnicu, mi-a facut o impresie buna, determinandu-ma sa il consider uman: A recunoscut ca a fost un dobitoc, dupa care a disparut din viata publica dovedindu-se, de fapt, singurul cu adevarat demn dintre voi!

Javrelor, muriti odata!

24 octombrie 2006

Salvati Sibiul!

PROTEST PUBLIC

La adresa initiativei Primariei Sibiu de a distruge Parcul Cetatii din Sibiu in favoarea amenajarii unei parcari auto.
La initiativa primarului Klaus Werner Iohannis, in colaborare cu arhitectul sef al municipiului Sibiu, Sz. Guttmann au prezentat astazi, 17 octombrie 2006, in cadrul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice - Sectiunea Urbanism din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor din Romania un Plan Urbanistic de Dezvoltare realizat fara respectarea Legii 350/2001, care obliga la realizarea unui Plan Urbanistic Zonal.

Proiectul prin care se urmareste realizarea unei parcari in parcul de castani de langa Zidul Cetatii situat pe Bulevardul Coposu, a fost inaintat si aprobat de Consiliul Local Sibiu in ciuda faptului ca in momentul prezentarii, initiatorul proiectului, Klaus Iohannis nu dispunea de toate avizele necesare unui astfel de proiect, avize care nici astazi nu sunt eliberate.
Avand numai aprobarea Consiliului Local Sibiu, Primaria Sibiu, in absenta avizelor de legalitate, a organizat o licitatie pentru realizarea lucrarilor de amenajare a parcarii, acestea fiind incepute deja in apropierea Bastionului Thalia.

Actiunea Primariei Sibiu este ilegala si sub aspectul avizelor negative eliberare de Comisia Locala a Monumentelor Istorice si a Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice care in doua randuri au dat aviz negativ acestui proiect, de care autoritatile sibiene nu au tinut cont.

Ca reprezentant al intersului public, Primaria Sibiu a incalcat si dispozitiile legale in materia consultarii publice in cazul proiectelor de anvergura - Legea 52/2003, cu atat mai mult cu cat mai multe asociatii eguvernamentale si-au manifestat de mai multe luni pozitia negativa fata de acest proiect. Aceasta in conditiile in care proiectul prevede ca printre masinile parcate si noxele pe care acestea le elibereaza sa fie amenajat un loc de odihna si un parc pentru copii care sa aiba accesul printre masini.
Dupa distrugerea perdelei de castani de pe Calea Dumbravii, Primaria Sibiu
urmareste si distrugerea ultimului aliniament de castani din Sibiu, desi afirma ca va taia numai doi castani din cei existenti.

In conditiile in care Romania a aderat inca din anul 2002 la Conventia Europeana a Peisajului, Primaria Sibiu ar trebui sa protejeze mediul. Aceasta in conditiile in care municipiul Sibiu prezinta un deficit de suprafata spatiu verde pe cap de locuitor, in ciuda statisticilor prezentate de autoritatile locale care includ in documente sute de hectare din Padurea Dumbrava Sibiului, aflate la zeci de kilometri in afara perimetrului locuit
al municipiului.

Parcul Cetatii din Sibiu este in prezent ultimul parc public natural din zona centrala a viitoarei Capitale Culturale Europene neafectat de interventia excavatoarelor si a proiectelor care aduc in viata localnicilor “civilizatia”. Aici s-au desfasurat cu succes Targul Olarilor si Festivalul Medieval.
Daca Primaria Sibiu cauta locuri pentru parcare, poate sa gaseasca solutii fara a distruge spatiile verzi si fara a afecta si mai mult mediul inconjurator din zona centrala a Sibiului masiv afectata de noile constructii.

Avand toate acestea in vedere, solicitam sistarea lucrarilor si anularea proiectului care vizeaza amenajarea unei parcari in perimetrul Parcului Cetatii.

Sustinatorii protestului, pana la acest moment
- Fundatia Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007
- Fundatia Comunitatii Sibiu
- Liga Jurnalistilor Sibiu
- Clubul Ecotur Sibiu
- Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor Sibiu
- Crucea Rosie Filiala Sibiu

This Petition was created by Adrian Bursu.
http://www.petitiontime.com/ViewPetition.aspx?key=sibiu

10 octombrie 2006

Robocop vs Taricelu'

Ma gandeam zilele astea, privind la miscarile de excludere din PNL, ca nici macar PSD-ul nu si-a exclus membrii pe considerente de opinie contrara. E adevarat, pesedistii isi cunosteau lectia disaciplinei de partid...
Sa vedem... Tocmai l-au exclus pe Robocop si se pregateste excluderea lui Stoica.
Parerea mea este ca nucleul exclusilor nu se va constitui in nici un partid nou. Vor alcatui insa, o echipa mai unita si mai omogena decat a unui partid, un fel de Comitet ad-hoc, care va actiona ca si cum ar fi in continuare in PNL, facand agitatie pe marginea unei platforme liberale.
Ar fi doua avantaje in aceasta abordare:
Primul, acela ca ar prezenta o imagine excelenta pentru cei care ar fi tentati sa ii improaste cu tot felul de epitete din categoria "dezertori".
Al doilea, ar fi ca PNL-ul nu va mai putea sa ii sanctioneze, indiferent ce ar face acesti exclusi.
Continuand sa daca tam tam public cu platforma noului liberalism, in mod paradoxal, vor genera o presiune uriasa in interiorul partidului! Vehicolul acestei presiuni vor fi membrii simpli, armata aceea marunta care va incepe sa fie din ce in ce mai nemultumita de imposibilitatea exprimarii si a altor opinii decat cele dictate de la centru de Tariceanu si de Orban.
Daca prognoza mi se adevereste, este posibil ca in PNL castanele (a se citi Tariceanu, si echipa) vor fi debarcati de o miscare de masa in interiorul partidului. O mana de ajutor, desigur va da si basescu, care nu ii poate ierta lui Patriciu duplicitatea electorala.
De altfel, in seara asta, una din declaratiile lui Orban referitoare la sanctiunile aplicate recent membrilor de renume din PNL se referea la atitudinea acestor proscrisi care au indraznit sa dialogheze cu un partid care se situeaza pe o pozitie contrara cu a PNL. A se citi "PD".
Ce ma mira, si nu prea, este ca Patriciu a scapat doar cu o mustrare, acordata nu pentru dialoguri ci pentru finantarea PSD-ului. Iar Pesedul... hm... stiti voi un mai mare dusman al democratiei???

Mai pot presupune, privind retroactiv, ca Basescu a aflat despre jocurile financiare ale lui Patriciu iar indarjirea impotriva lui Tariceanu vine in urma unei discutii in care i-a cerut sa se desolidarizeze de petrolist, solicitare ramasa fara un raspuns pozitiv, ba dimpotriva.
Nu pare posibil? Ia mai ganditi-va!

imagine preluata din arhiva Evenimentul Zilei.

04 octombrie 2006

Copos

Aseara, parca pe Realitatea, musiu utecel George Copos declara referitor la-nu-stiu-ce mare meci, ca, citez aproximativ, "pana acum am fost incaltati cu sandale dar ne vom incalta cu cizme ca sa calcam pe gatul adversarilor"... Frumos, nu? Declaratia utecelului m-a socat nitel si mi-a prilejuit o scurta filozofare interioara asupra violentei de prost gust care musteste din tarisoara asta de rahat care este Romania... Inainte de musiu, un personaj strain declara cuviincios si neutru ca "rapid este o echipa puternica si un adversar de care trebuie sa tinem seama" lasand ceea ce gandea in realitate sa stea la umbra acestui frumos exemplu de diplomatie!
In timp ce, ciobanul nostru-fie ca se cheama Copos, fie ca se cheama Becali etc- da declaratii belicoase din care noi tragem concluzia ca nu au nici o legatura cu sportul si cu sportivitatea sau cu fair-play-ul! Normal, de vreme ce acesta este un concept englezesc iar ei despre Anglia stiu doar ca au banci sigure in care isi ascund agoniseala.
Bai, fotbalistii lui Peste, invatati sa faceti diferenta intre adversar si dusman! Altfel veti ramane doar niste bieti imbecili care alergati degeaba dupa basica! Dovada si excesul de violenta care se arata pe stadioanele patriei transformate in arene de spart capul si impartit pumni in mecle! Treziti-va, biete animale!

14 septembrie 2006

Hm...

Nu am mai scris de mult pe aici..> De fiecare data cand deschideam pagina si vroiam sa scriu cate ceva, nu stiu, ma apuca asa, o scarba deplina de tot ceea ce se intampla prin jur.
De amalgamarea vinovatiilor, de turnatoriile unora in care am crezut la un moment dat...
Sa luam, de pilda, pe dna Musca... Ce discurs frumos, ce prezenta politica plina de verticalitate! Ce mult am crezut in integritatea dumneaei!
Si?!? S-a dovedit ca, la vremea ei, a facut pactul cu diavolul.
Bai, stii, in cle din urma, privit la modul absolut, colaborarea aia a fost una de rahat dar... DAR... A avut la dispozitie 16 ani in care sa ne spuna si noua ce a facut! Si, hai sa fim seriosi, nu prea tine treaba cu "am uitat"... Pur si simplu, ca una care milita impotriva acelui sistem infam, avea datoria sa ne spuna si noi sa apreciem daca ceea ce a facut merita iertat sau nu! Cel mai probabil ca se putea trece cu vederea, dar nu a facut-o!
In schimb, a acceptat functii publice, lasandu-ne acum sa ne intrebam cat din actiunile dumneaei au fost determinate de un dosarel fluturat sau amintit in suete cu alti "colegi" de prin partide.
Pot specula ca trecerea rin Ministerul Culturii a fost atat de anonima si datorita dosarului... La fel si retragerea din cursa pentru locul din Parlamentul european... Probabil ca aceasta din urma retragere a fost ceruta chiar de catre serviciile de informatii din afara. Ca de astea din tara, ne-am lamurit!
Bai cititorule, m-am scarbit de tot! As vrea sa ii vad pe toti pe strasse defiland cu o pancarta atarnata de gat pe care sa scrie, simplu, "Am turnat"... Pe vremuri, eh, pe vremuri, turnatoria era meserie frumoasa, nu?

06 februarie 2006

Mahomed si prastia

Nu ma intrebati de titlul ales! Asa mi-a trecut prin bibilica! Am gasit un editorial care imi exprima exact parerile mele relative la scandalul caricaturilor. Il voi reproduce aici, mentionand ca este scris de Traian Ungureanu si publicat in Cotidianul de astazi, 6 februarie 2006...


Terorismul islamic ne-a invatat sa fim nevrotici si sumbri. Repetata si imbunatatita sadic, aceasta lectie de barbarie a ucis pe indelete si la intimplare.

A mutilat copii. A gasit, in metrou, omul de rind, calator spre serviciu, si l-a desfigurat. A injosit femei. A descurajat minti slabe si a adus in pragul disperarii suflete nobile. Din toate aceste motive, oroarea si depresia au sufocat in noi trairile sanatoase ale constiintei. Pina vineri, 30 septembrie 2005, cind un ziar danez a avut o idee simpla si viguroasa: cotidianul "Jyllands-Posten" a publicat o serie de caricaturi pe teme islamice. Profetul sta pe creasta unui nor si striga, depasit, spre coloana de teroristi sinucigasi care sosesc, de la lucru, in Rai: "Gata! Nu mai sint virgine in stoc!".
Ieri, dupa 5 luni de indoctrinare, multimile au dat foc ambasadelor daneze de la Damasc si Beirut. La Londra, o gloata de familii cu mame in burka, tati fiorosi si copii inveliti cu centuri de sinucigas au defilat prin centru. Pe pancarte: "Libertatea, la dracu!, "Va promitem adevaratul Holocaust!", "Dusmanii Islamului trebuie decapitati!" si o intrebare oferta - "Vreti iar bombe in metrou?". Libia si-a inchis ambasada in Danemarca, iar Arabia Saudita si-a rechemat ambasadorul. Toata lumea islamica, de la Jakata la Tripoli, are o criza de furie, dar nu scapa din ochi doua obiective: scuze pentru insulta si o lege a respectului obligatoriu pentru religia islamica in Occident.
Destul! Acesti clovni sinistri au sarit peste cal si camila. Ce vrea sa impuna furia urzita in capitalele arabe? Grija pentru buna reputatie a Profetului? De asta se ocupa, in toata lumea civilizata, legi la care arabii ar trebui sa se inchine de cinci ori pe zi. Caci legile stabilesc, in Danemarca, in Franta, in Anglia sau in Romania, dreptul oricarui musulman de a-si venera Profetul in moschei pe care dreptcredinciosii nu mai contenesc sa le construiasca. Fara oprelisti. Dar tot legile tarii spun, in Danemarca, Anglia sau in Romania, ca nimeni n-are voie sa bage pumnul in gura celui care are ceva de luat in ris, birfit sau contrazis. Asa e spiritul european: politicos si mare amator de dezbateri. Placute si neplacute. Cine vrea disciplina intunecoasa a politiei care smulge cruci de la git si confisca Biblii n-are ce cauta in Europa (de unde a invatat sa ridice un pasaport si sa incaseze asistenta sociala), dar se va simti ca un zeu in Arabia Saudita si in Iran. Inca o data: ce vor acesti farsori apocaliptici? Sa ascunda, in vandalism, tirania de acasa? Asta si mai mult. Islamul traieste o epoca de delir ofensiv. La Damasc, regimul pocneste din degete si il face bucati pe fostul prim-ministru libanez. La Teheran, un fanatic sta cu o mina pe urna de vot care l-a adus la putere, cu una pe Coran si cu a treia pe arma nucleara. Trucul nu tine. Stim care dintre miini e o proteza. In Gaza, Hamas a cistigat alegerile si Ministerul Terorismului va avea cea mai buna echipa de experti. Din toate aceste izvoare curge, odata cu petrolul, o ura care vrea sa opreasca lumea in loc si sa ii puna burka. Toate brutele acestei umanitati deformate vor sa schimbe valorile tarilor care i-au primit. Razboiul cu desenele daneze a inceput pentru ca suflul islamic vrea sa mute cenzura din temnita araba in mijlocul Europei. Are si cine sa ne corecteze. Cartea de vizita e in Raportul pe 2002 al Agentiei ONU pentru Dezvoltare. Aflam ca, in ultima mie de ani, tarile arabe au tradus, la un loc, tot atitea carti cite se traduc in Spania intr-un an.
Agitatii de sub steagul verde sint, de fapt, foarte nesiguri. Ei stiu, in adincul inimii, cine e cu adevarat vinovat in fata Profetului si cine a dezlantuit hohotul de ris din paginile ziarului danez. Nimeni nu si-a batjocorit mai bine si mai indirjit cele sfinte decit demagogii musulmani care au facut din islam un satir de taiat capete si o fabrica de bombe. Ne-am ingrozit destul si, astfel, ne-a scapat ridicolul. A fost nevoie de paginile unui ziar danez ca sa redevenim normali si sa ne regasim umorul. Europenii sint o civilizatie neegalata si pentru ca rid: de la Rabelais si Caragiale la Hasek, cehul care s-a amuzat genial pe marginea Primului Razboi Mondial. Ne-am regasit sirul si umorul, iar asta ne deosebeste de barbari. Inecata in petrol si neputincioasa economic, tare de gura si plina de state slabe, lumea araba s-a facut de ris pina in galaxia vecina. Cind cineva se prosteste in asemenea masura, iti vine sa rizi. Din bun-simt.

02 februarie 2006

Raport despre starea natiunii si despre oftica mea

Wow! Raport despre starea natiunii: Bolnava, taica! Bolnava!
Care este boala de care sufera? Io stiu?!? Nu are inca un nume desi simptomatologie cat cuprinde! I-as zice "romanism" dupa categoria de pacienti atinsa de ea. Simptome? Uita-te in jur si, daca esti sanatos, le vei observa cu siguranta! Rupti in cur dar firoscosi. Partizani unei idei in functie de cat pica dintr-o parte sau alta nicidecum in cautarea unui adevar, fie el si relativ!
Recentele intamplari ce tin afisul ziarelor o demonstreaza pe deplin!
Facaturi de presa coborate, parca, din piesele lui Caragiale, acuze grave la morala si "printzipuri", orgolii sfasiate a caror reparare cere orice efort chiar si amestecul in treburile justitiei, odinioara legata la ochi, degete indreptate catre "mafii" si "grupuri de interese nelegitime", toate acestea reprezinta o bogatie nesperata pentru un jurnalist sau pentru un scribalau de ganduri, asa, ca mine.

Ma deranjeaza tzafna lui Tariceanu in contra unei justitii care omite sa ii dea lui raportul, ceea ce dovedeste ca nici macar seful liberalilor nu reuseste sa scape de naravul dambovitean al curiozitatii partizane.
Dupa ce a dat-o in bara rau de tot cu intalnirile de taina cu pritenul sau Patriciu, dupa ce a dat apa la moara detractorilor ministrului Macovei, acuma vine cu o naucitoare idee de pura factura damboviteana, aceea ca Justitia sa ii dea lui raportul si sa il anunte ori de cate ori un ministeriabil face obiectul interesului procurorilor! Demonstrand ca nu a inteles nimica din liberalism, stilatul premier Tariceanu o da cu bata in balta cu paternalismul protectionist al afaceristilor "prieteni", improscandu-ne pe noi toti cei care am votat altceva!
De ce nu pot sa priceapa odata pentru totdeauna politicienii romani, ca puterile in stat sunt, conform teoriei, independente si ca, cu cat se apropie de acest deziderat, cu atat sansele democratiei sunt mai mari, la fel ca si cele ale unei vieti mai bune pentru noi astia care votam o data la patru ani?!?
De ce Presedintele Basescu, in calitatea sa de garant al echidistantei si independentei acestor puteri nu isi ia rolul in serios, actionand parghiile care le are la indemana?!?

Iaca, m-am enervat!
Mi-am adus aminte si de Videanu! Alt smecher dedat la cascaval! Ce are Bulevardul Elisabeta de trebuie sa il refaca mama nu stiu carei deputate?!? Si, mai ales, de ce trebuie sa treaca aceasta reparatie la Consiliul local cand lucrarile anterioare beneficiau de un termen de garantie din partea prestatorului? Daca sunt cu probleme, de ce nu se refac in temeiul acestei garantii???
De ce trebuie sa iarasi sa traiesc intr-un Bucuresti ca o cocina, cu strazi facute varza de asa zise reparatii cand, in buricul Capitalei stau hectare de sandramale neterminate (vezi Bibilioteca nationala de pe bulevardul Unirii, Opera, si ea neterminata din aceeazi zona...)???
De ce, de 15 ani, se tor repara si rasrepara aceleasi si aceleasi strazi si se asfalteaza prea putine strazi pietruite? Mergeti prin Colentina si Bucurestii Noi stimabili alesi!
De ce se cheltuiesc mai multi bani pentru programe de sterilizare a cainilor vagabonzi decat pentru bolnavi sau penrtu asistati sociali? De ce nu se eutanasiaza acesti caini, in loc sa fie sterilizati! Ca sterilizarea nu le reduce numarul iar eu am vazut cum cainii ce purtau celebrele zgarzi de caine sterilizat aveau droaia de catelandri dupa ei!

... si ma enervez si mai rau!

De ce ministrul Nicolaescu de la Sanatate, nu trimite in instanta consilierii juridici asa cum ii cere legea si, in loc, angajeaza tot felul de avocatei??? Ce onorarii au fost cerute si acordate pentru reprezentarea Ministerului Sanatatii de catre avocati, in instanta???

DE CE SUNTEM CU PICIOARELE IN SUS??? Si, mai ales, cand ii vom vedea dupa gratii pe cei care intra cu tam tam pe la procurori!!!???!!!

31 ianuarie 2006

SIPA sapa la Monica II


Iaca am revenit, dupa un pui de somn...
Acum vreo doua-trei zile, Monica Macovei anunta public desfiintarea DGPA-Directia Generala de Protectie si Antioruptie, un serviciu de informatii despre care nu se stie cu ce se ocupa si ce bani toaca! Adevarat serviciu de informatii ce beneficia de serviciile mai multor fosti lucratori din Securitatea statului (pe rit vechi), acesta a purtat mai intai numele de Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie de la infiintarea sa de catre Rodica Stanoiu, in anii 90 si pana la "cosmetizarea" realizata de ministrul Cristian Diaconescu.
Pe rand, serviciul a fost condus de Marian Ureche, despre care se stie ca a facut politie politica, in special prin urmarirea si prelucrarea informativa a lui Petre Culianu si de generalul Virgil Bercaru, cadru din Securitatea Bucuresti.
Despre acest serviciu nu se stie nimic, existand insa o serie de informatii ca ar fi avut ca obiect de activitate si urmarirea contactelor dintre ziaristi si magistrati. Printre obiectivele declarate se numara culegerea si exploatarea de informatii din cadrul penitenciarelor.
Mi se pare firesc ca, un serviciu ce nu a dat niciodata socoteala de fondurile cheltuite, sa fie beneficiarul unei puteri enorme la nivel ocult, iar calitatea indoielnica a personalului sa il califice ca un organism retrograd, care, pe langa informatiile caracteristice, si-a facut o rezerva serioasa de informatii cu potential de santaj. Scandalurile care au la baza informatii destul de greu de verificat, lansate prin anumite canale de presa (Gandul-CT Popescu, ca adversar declarat al d-nei Macovei si Jurnalul National-organ de presa al PC al domnului Voiculescu, posibila "victima" viitoare a justitie) par a fi opera unui astfel de serviciu de informatii, amentintat in existenta sa. Relatiile pe care lucratorii din acest serviciu de informatii le au atat cu alti "fosti" cat si cu lumea interlopa il califica cu succes ca generator al ultimelor scandaluri ce il au pe Ministrul Justitiei in centrul atentiei.
Lovind in acest mic monstru care este SIPA-DGPA, Macovei si-a cam dat foc la caruta. Sa speram ca va avea puterea sa treaca de aceste momente si sa mai speram ca Presedintele Basescu va sti sa mobilizeze acele servicii care le are in subordonare pentru a asigura protectia Monicai Macovei, intrucat, nu-i asa, Justitia este o problema de siguranta nationala!
Probabil ca vom asista si la alte asa zise "dezvaluiri" referitoare la d-na Macovei, lansate pe canale de presa ca informatii insuficient verificate. Sa privim cu atentie la o serie de publicatii cum ar fi: Gandul, Gardianul, Jurnalul National, 7+, OTV, National si B1TV... De-a lungul timpului acestea s-au calificat ca surse predilecte de lansat zvonuri!
Oricum, preocuparea SIPA-DGPA pentru viata d-nei ministru Macovei nu este noua. Chiar inainte de a fi numita ministru al Justitiei, aceasta s-a declarat de multe ori pentru desfiintarea acestui serviciu asa ca este de asteptat ca "fiara" sa fi strans munitie de ceva vreme si doar acuma sa o scoata la interval!

Desfiintarea acestei directii se va face in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii de guvern, hotarare semnata joi dupa-amiaza. "Nu va putem spune cati angajati din personalul operativ al DGPA vor fi disponibilizati pana cand nu expira termenul de 90 de zile si pana cand nu se publica aceasta hotarare in Monitorul Oficial. Aceasta este o informatie clasificata si nu va putem da mai multe detalii", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Justitiei, Marilena Stancu.

Malko

30 ianuarie 2006

SIPA sapa la Monica!

Am pus titlul si, imediat va voi spune si de ce cred eu asta!

Am scris aici ca sa nu uit ideea si, de ce nu, sa vad daca sunt primul caruia ii trece prin cap!
so, este Luni, 30 ian 2006, ora 18.41...

28 ianuarie 2006

Biserica Dobroteasa

Uite ca incep seria de fotografii cu
Biserica Dobroteasa, promise
intr-un post mai vechi.
Deocamdata cele facute ziua. Se pregatesc cele de noapte!
Se observa dantelaria fina a binalelor cu o vechime atestat de peste 2 ani, adaposturile credinciosilor ce vor astfel sa fie primii ce vor lua Lumina de Pasti...
Revin!

Avocatul Poporului uitat de Parlament!

Conform Hotararii Senatului Romaniei nr.33 din 4 octombrie 2001, dl. Muraru a fost numit Avocatul Poporului. Mare lucru nu a facut, vorbim de cestiuni de fond nu de forma. Aaa, a decretat ca tot ce s-a facut inainte de catre dl. Mitroi a fost prost! Intrebarea mea este: L-a uitat Senatul pe dl Muraru acolo?

19 ianuarie 2006

Nastase se pregateste de vizite!

Ceva ce pluteste in aerul ultimelor zile m-a facut sa dau o fuga pe Google si sa gasesc oaresce scriituri despre intaiul vanator al tarii, preaplin de aere, etc.
Nu stiu ce sa zic! Sa fie o manevra de "spalare" a imaginii?!? Sa fie un mesaj adanc ce anticipeaza diferite vizite? Sa fie tristetea serverelor in fata "reactiunii" marca DNA?!? Voi ce credeti?

O pagina plina de forma dar lipsita de continut, ca, de altfel, si detinatorul domeniului...


Bai! Zappam pe la ora jurnalelor de seara pe principalele canale, adica, ProTV, Realitatea si Antena 1.
De cacat nene! Pe Realitatea si pe ProTV, Copos a fost bomba serii!!! Pe locul doi a fost Dana Nastase cu depunerea de 400.000 EUR la Creditanstalt si cum a disparut notificarea de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor!
Pe Antena 1 a lu Partidu Comuni... Scuze! Conservator, se dadeau stiri despre nu's'ce mafioti de cartier, ca intr-o partida de sex prelungit si neputincios cu intelectul alegatorului roman! Na solutie imorala, na poftim de vezi la ce e buna o televiziune la partidul omului! De C A C A T !!!! Stirile bomba au fost epuizate in cateva secunde, hai, zeci de secunde, cu crispare pe fetele prezentatorilor! Nu ca mor dupa ProTV, dar macar au fost primele stiri!

Iar pe Antena 3, Gabi nu s-a pierdut cu Firea si a incercat o spalare la fata a Partidului stiti-voi-care, invitandu-l pe Dan Ioan Popescu, cumva la sanchi, sa raspunda la oarece intrebari! Pai, emisiunea ar trebui sa poarte numele spalaturii, si anume: "CLISMA DE SEARA".

Bai, asa ma trece un gand de duca din tara asta de cacat, plina de cacaciosi care care se aleg intre ei!

Am zis!

PS
Expresie a' la Firea
: Stiti MARUNTAIELE politicii!
 
hares-thief